Bewuste organisaties

Onder de meest genoemde voordelen van Mindfulness in Organisaties springt stressreductie voor veel bedrijven naarvoren. Het is vaak de aanleiding om met mindfulness te starten. Hoewel burn-out en werkstress momenteel beroepsziekte no 1 in Nederland zijn kan aandachtstraining veel meer brengen. Toch is het belangrijk om te weten dat mindfulness op de werkvloer inderdaad stressreducerend werkt en daarmee dus stress gerelateerd (toekomstig) ziekteverzuim tegen gaat.

Het Ministerie van Volksgezondheid doet uitgebreid onderzoek naar werkstress en burn-out gerelateerde klachten en kwam met de volgende cijfers: Bij ruim 35% van de werknemers is werkstress de oorzaak voor verzuim Gemiddeld heeft een werknemer 31 verzuimdagen als gevolg van werkstress. 39% van de werknemers ervaart hoge taakeisen 45% van de werknemers ervaart een lage autonomie

De aandacht trainen heeft veel meer voordelen op de werkvloer dan stress-reductie en burn-out preventie.

Door de aandacht te trainen ervaar je niet alleen minder stress, maar ook meer focus waardoor je steviger in je schoenen staat en ook innovatiever wordt. Mindfulness is de basis voor persoonlijke ontwikkeling. Het brengt meer bewustzijn in de organisatie en minder ego-driven gedrag. Door Mindful werken te implementeren en meditatie tijd te faciliteren ontstaat er meer ruimte voor verbinding, een minder adhoc gedreven werkcultuur en meer oog voor het grotere geheel en de doelen van de organisatie.

Zie ook Daniel Goleman- Mindful Productive Worksplace:  Mental states are contagious from person to person

Vraag een persoonlijk advies gesprek aan

ik : wij : wereld

Veiligheid en betekenis in de organisatie

Waar veel mensen denken dat Mindfulness erg ik gericht is zien wij dat een van de grootste voordelen van mindfulness in de organisatie het effect op de omgeving is. Je leert grenzen van jezelf en de ander te respecteren omdat je vaardigheden leert om deze grenzen helder waar te nemen. Omdat de oordelen verminderen groeit het veilige klimaat door het wederzijds respect en begrip voor elkaar. Hierdoor voelen mensen zich meer op het gemak, waardoor er open en vrije communicatie plaats kan vinden. 

Vanuit hier ontstaat duurzaam werkplezier en groeit de oprechte wil om elkaar te helpen. Collega’s ondersteunen elkaar en willen echt iets betekenen voor elkaar en de organisatie en bij groeiend bewustzijn ook oog voor de maatschappij en de aarde. Dit zijn enkele voorbeelden van effecten die de training kan bieden.

wij bieden DE ORGANISATIE

  • Inzicht in oorzaken en gevolgen van werkstress, burn-out
  • Herstel-, Preventie- en/of Purposeplan
  • Maatwerk in bestaande L&D of Vitaliteitsprogramma’s
  • Open trainingen voor de persoonlijke budgets van werknemers
  • Intergratie van aandachtstraining in meetings en op de werkvloer
  • Aantrekkingskracht nieuwe medewerkers
  • Ontzorging van HR & MT door MO Interim Project Leider