Welkom bij MO’s ONLINE MINDFUL PURPOSE IMPACT SEMINAR 15 mei

1 DAG | 15 MEI | 09.30 – 13.00 uuR

In de komende jaren zullen we met elkaar antwoorden moeten vinden op de uitdagingen van het huidige tijdperk. De effecten van de coronacrises, de uitval van mensen door stress & burnout, de sociale ongelijkheid en de klimaatverandering. Deze grote uitdagingen kunnen niet alleen opgelost worden door overheden, organisaties en hun leiders hebben hierin ook verantwoordelijkheid te nemen.

Daarvoor is een diepgaande verandering van mindset nodig, een kanteling van winstgedreven denken naar betekenisgevend denken. Een denken waarin continu de balans gezocht wordt tussen eigen belang (IK), het belang van het grotere geheel (team, organisatie)(WIJ) en het algemeen belang (WERELD).

Resultaten

  • Geoefend met de essentiële vaardigheden van een Betekenisvol Leider

  • Zicht op eigen Waarden in Werk

  • Concrete vertaalslag gemaakt vanuit waarden naar actuele uitdaging van jouw team en organisatie