Module Mindful Leiderschap

Fundatie van “Duurzaam Leiderschap” is Mindful leiderschap

“Be the change you want to see”

Programma

Sessie 1: Kennismaking en introductie tot mindful leiderschap

 • Overzicht van het programma en de doelstellingen
 • Introductie van mindfulness en de relatie met leiderschap
 • Oefeningen in het ontwikkelen van bewuste aandacht en zelfreflectie

Sessie 2: Zelfbewustzijn en zelfreflectie

 • Het belang van zelfbewustzijn voor leiderschap
 • Het verkennen van eigen waarden, overtuigingen en sterke punten
 • Reflectieve oefeningen en meditaties voor het vergroten van zelfbewustzijn

Sessie 3: Stressmanagement en veerkracht

 • Het begrijpen van stress en de impact ervan op leiderschap
 • Technieken voor stressmanagement en het cultiveren van veerkracht
 • Mindfulness-oefeningen voor het omgaan met stressvolle situaties

Sessie 4: Emotionele intelligentie en acceptatie

 • Begrijpen van emotionele intelligentie en de rol ervan in leiderschap
 • Het ontwikkelen van acceptatie voor zichzelf en anderen + ondersteunende oefeningen.

Sessie 5: Mindful communicatie

 • Het belang van effectieve communicatie in leiderschap
 • Oefenen van luisteren met volledige aandacht en spreken met helderheid
 • Het omgaan met moeilijke gesprekken en het oplossen van conflicten met mindfulness

Sessie 6: Besluitvorming en probleemoplossing

 • Het toepassen van mindfulness bij het nemen van beslissingen
 • Het ontwikkelen van helderheid en intuïtie in besluitvormingsprocessen
 • Het benaderen van problemen met een open geest en creativiteit

Sessie 7: Leiderschapsaanwezigheid en charisma

 • Het cultiveren van aanwezigheid en charisma als leider
 • Het vergroten van impact en invloed door bewuste aanwezigheid
 • Oefeningen voor het versterken van leiderschapsaanwezigheid

Sessie 8: Het creëren van een mindful werkomgeving

 • Het belang van een gezonde werkomgeving voor productiviteit en welzijn
 • Het bevorderen van een cultuur van mindfulness en welzijn in het team
 • Praktische strategieën voor het creëren van een mindful werkomgeving

Sessie 9: Leiderschap in verandering en complexiteit

 • Het omgaan met verandering en onzekerheid met mindfulness
 • Het ontwikkelen van flexibiliteit en aanpassingsvermogen als leider
 • Het leiden van het team door uitdagende tijden met veerkracht en helderheid

Sessie 10: Integratie en toekomstige stappen

 • Het integreren van mindfulnessvaardigheden in de dagelijkse leiderschapspraktijk
 • Het identificeren van verdere groeimogelijkheden en toekomstige stappen

 

Boek een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Het belang van een Kennismaking gesprek

Een kennismakingsgesprek voorafgaand aan de individuele training in mindful leiderschap is essentieel om verschillende redenen:

 1. Afstemming op behoeften: Het kennismakingsgesprek biedt de gelegenheid voor de trainer of coach om uw specifieke behoeften, doelen en verwachtingen te begrijpen. Dit stelt hen in staat om het trainingsprogramma aan te passen en af te stemmen op uw individuele situatie, zodat het maximale waarde en relevantie heeft voor uw ontwikkeling als mindful leider.

 2. Verduidelijking van het proces: Het kennismakingsgesprek geeft u de gelegenheid om meer te weten te komen over het trainingsproces en de inhoud van het programma. U kunt vragen stellen, eventuele zorgen of specifieke gebieden waar u aan wilt werken bespreken en een duidelijk beeld krijgen van wat u kunt verwachten tijdens de individuele trainingssessies. Dit helpt om verwachtingen af te stemmen en een sterke basis te leggen voor de samenwerking.

 3. Opbouwen van vertrouwen en relatie: Het kennismakingsgesprek biedt u de kans om de trainer of coach beter te leren kennen en een gevoel van vertrouwen en comfort op te bouwen. Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij de trainer, omdat dit een veilige en ondersteunende omgeving creëert waarin u open kunt communiceren en optimaal kunt profiteren van de training. Het opbouwen van een goede werkrelatie draagt bij aan het succes van de individuele training.

 4. Doelbepaling en evaluatie: Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen zowel uw doelen als de meetbare resultaten van de individuele training worden besproken en vastgesteld. Dit stelt u in staat om uw voortgang te evalueren en te meten in de loop van het programma. Door duidelijke doelen te stellen en regelmatig te evalueren, kunt u de effectiviteit van de training vergroten en gericht werken aan uw ontwikkeling als mindful leider.

Kortom, het kennismakingsgesprek voorafgaand aan de individuele training in mindful leiderschap is een belangrijke stap om uw behoeften te begrijpen, verwachtingen af te stemmen, vertrouwen op te bouwen en doelen vast te stellen. Het legt de basis voor een succesvolle en effectieve trainingservaring en is tegelijkertijd een investering om te zien waar u nu reeds staat als mindful leider. 

Het gesprek duurt 45 – 60 minuten, is vrijblijvend en u beslist nadien of u de tijd, aandacht, focus en investering wil aangaan. 

Duurzame systeemverandering

Bouwen: “Duurzaam Leiderschap met Theory U” 

Driedaagse groepstraining. Start 22, 23, 24 november 2023

Klimaatleiderschap

Duurzaam Leiderschap en klimaatverandering

Workshop over klimaatleiderschap, de neurowetenschap achter onverschilligheid, bewustwording, emotionele intelligentie, duurzame innovatie en de kracht van intentie, actie en ontspannen doorzettingsvermogen